Filmvoorstelling Zestig Plus
Kom donderdag 22 februari naar filmhuis Oosterbeek. We laten dan de film ‘Babette’s Feast’ zien (drama, 1987). De film kreeg een Oscar voor beste niet-Engelstalige film.
 

Een Deense sfeerfilm, gebaseerd op een verhaal van Karen Blixen, over verborgen verlangens uit het begin van de 19e eeuw. Aan de verlaten kust van Denemarken wonen Martina en Philippa, samen met hun vader, een strenge protestantse predikant en stichter van een strenge piëtistische geloofsge-meenschap, die elke aards genot afkeurt. De twee knappe dochters hebben veel aanbidders, maar tot grote tevredenheid van hun vader komt het echter nooit tot een relatie of een huwelijk.
Op een dag arriveert de mysterieuze Babette die Frankrijk is ontvlucht vanwege de repressie van het revolutionaire bewind. De twee zussen bieden haar onderdak in ruil voor het verrichten van huishoudelijk werk. Wanneer de zussen een feestmaal willen organiseren ter herdenking van de honderdste verjaardag van hun overleden vader, weet Babette hen over te halen dat te mogen bereiden. Het wordt een feestmaal dat bij de uitgenodigde vrome dorpelingen nog lang zal nazinderen.  
Aanvang: 14:30 uur. Kosten € 9,00 p.p. (inclusief 1 drankje)
Introducés zijn welkom. Duur 1 uur 42 minuten.
ussen 9:00 uur en 11.00 uur bij Anne Deinema tel. 026-3336726 of Ariëtte Drost tel. 026-3390187.
Houd deze datum vrij: dinsdag 6 maart 2018
Noord-Korea

Op de laatste koffieochtend van dit seizoen  komt mevrouw M. Dekkers vertellen over Noord-Korea. Per telefoon heeft ze me al een half uur verteld over deze reis: een boeiend verhaal, maar ook zeer verbijsterend. Mis het niet.

Vredebergkerk, Van Toulon Van der Koogweg in Oosterbeek. 
De koffie / thee, respectievelijk € 1,40 en € 1,25, staat vanaf 09:45 uur klaar en om goed half elf begint het praatje.
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

HELP!      HELP!    HELP!

Na zes jaar hebben Tilly en ik besloten, dat we het stokje moeten overdragen. Zesendertig interessante en gezellige ochtenden horen daarmee tot het verleden. We hebben het steeds met veel plezier gedaan, maar het werd teveel ons project en we vinden dat het breder gedragen moet worden.
We zoeken dus opvolgers, man, vrouw.
Gewoon lid zijn van de vereniging is voldoende.
Behalve dat u er zes morgens per jaar mee bezig bent, kost het weinig tijd..

Denk nu s.v.p. niet: Dat kan ik niet of ik heb ik mijn leven al zoveel georganiseerd, ik hoef niet meer.
Denk wel: Zestig Plus is een vereniging voor en door de leden en overweeg het.

Tilly Groen en Inez Reeder 
Herenkoffie dinsdag 13 maart 2018
Vredebergkerk, Van Toulon Van der Koogweg 3, Oosterbeek
De koffie staat klaar vanaf 10:00 uur. De lezing begint om 10:30 uur.

Henk Moll: Fabels, feiten, ficties etc.

Henk stuurde ons de volgende inleiding.

“We komen dagelijks in aanraking met nieuws, nepnieuws, fact-free politics, feiten die dat niet blijken te zijn, verdachtmakingen van wetenschappelijk onderzoek etc. Sociale media weerkaatsen de meningen, feiten en "alternatieve" feiten veelvoudig. Wat is waar en wat is niet waar in deze baaierd van informatie? 
In drie delen probeer ik enige helderheid te scheppen. Eerst een beschouwing over fabels en feiten met definities en voorbeelden. Daarna komen ficties, hypothesen en dogma's aan de orde.
Hiervoor gebruik ik het boek van Hans Vaihinger  "De filosofie van het alsof", waarin hij de drie begrippen uitgebreid behandelt. Vaihinger, 1852-1933, is een volgeling van Kant en hier en daar verrassend nuchter.
Als laatste probeer ik aan te geven wat het nut van de gegeven beschouwingen zou kunnen zijn.”
Winterlezingen 2017-2018
Op donderdag 15 maart geeft de heer Wouter Schmidt een lezing getiteld
De eerste Weense School: De Weense Klassieken Haydn, Mozart en Beethoven.
Wouter Schmidt is violist in het Gelders orkest geweest en is nu Classical Music Manager voor Hannick Muziekreizen (zie www.hannick.nl)
Als inleiding schreef hij het volgende:
“onder de Eerste Weense School wordt in de muziekgeschiedenis verstaan: de componisten Haydn (1732-1809), Mozart (1756-91) en Beethoven (1770-1827), en – in mindere mate, hij was iets “later”- Schubert (1797-1828). De muziek van de Weense Klassieken draait om deze drie componisten en zij zijn alle drie verbonden geweest met Wenen als muzikaal centrum.
Ik zal aan de hand van een Power Point Presentatie met dia’s en muziekfragmenten uit composities van deze drie meesters u het een en ander vertellen over de grote, bepalende rol die zij gespeeld hebben bij de veranderingsprocessen op het gebied van het orkest, instrumentatie en vormen”.

Plaats en tijd:
De lezing is als altijd in de Ontmoetingskerk aan de Bentincklaan in Doorwerth, bereikbaar met bus 51, 589 en 590.
Zoals u al bekend is komt deze lezing na de Algemene Ledenvergadering die om 13.30 uur begint. Na een korte pauze begint de lezing rond 14.30 en duurt tot ca. 16.15 onderbroken door een koffie/theepauze.
Er zijn nu dus 2 pauzes waarin gratis koffie en thee geschonken wordt! 

De laatste Winterlezing van dit seizoen is op donderdag 19 april. Twee gidsen van Burgers Zoo, de dames Eppie van Beek en Ance Willems, geven een lezing met als titel Niets menselijks is dieren vreemd. Een lezing over o.a. verrassende
paralellen tussen mensen en dieren. Meer informatie vindt u in het Maandbericht van eind maart.
Filmvoorstelling Zestig Plus
Kom donderdag 22 maart naar filmhuis Oosterbeek. We laten dan de film Bon Dieu! zien. Een Franse komedie van Philippe de Chauveron uit 2014.
Claude Verneuil is een man van middelbare leeftijd die prat gaat op zijn gaullistische politieke overtuigingen en op zijn katholieke bourgeois afkomst. Samen met zijn vrouw Marie leeft hij in een groot landhuis in Chinon waar hij notaris is. Daar hebben ze hun vier dochters naar best vermogen opgevoed. Hun jongste dochter Laure vormt hun laatste hoop op een authentieke Franse katholieke schoonzoon van goeden huize.
In Frankrijk de meest succesvolle film na Intouchables.
De film kreeg veel prijzen en nominaties op verschillende festivals.

Aanvang: 14:30 uur. Kosten € 9,00 p.p. (inclusief 1 drankje). Introducés zijn welkom. Duur 1 uur 37 minuten.


Bezoek aan het chocolade atelier Van Noppen op 18 april 2018
Op woensdag 18 april gaan wij op bezoek bij het chocolade atelier van Frits van Noppen  in Ridderkerk.  Wie houdt er niet van heerlijke bonbons; maar weet u eigenlijk wel hoe die precies worden gemaakt?  Wij gaan dit allemaal zien  tijdens onze excursie.
Rond 12:30 uur worden wij in Ridderkerk verwacht waar de lunch voor ons klaar staat.
Na de lunch zien wij eerst een korte film over het verloop van het productieproces “van boon tot bonbon” en daarna wonen wij een demonstratie bij van de enthousiaste chocolatier die ons laat zien hoe de bonbons en chocoladefiguren worden gemaakt. Uiteraard mag u deze ook proeven en zo vers heeft u waarschijnlijk  zelden een bonbon in uw mond laten smelten.
Na afloop is er nog even tijd om in het winkeltje rond te kijken.
Om ongeveer 16:00 uur rijden wij weer terug naar de opstapplaatsen.
Tijdens deze excursie zijn wij telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-24625129 en 06-16977849. 
De kosten voor deze excursie bedragen € 36,00.
U kunt zich telefonisch aanmelden op woensdagochtend 7 maart tussen 9:00 uur en 11:00 uur bij Ariëtte Drost 026-3390187 of Uta van Scheijen 026-3340112.
Wilt u na aanmelding het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op rekening
NL58ABNA 0477 9909 75  t.n.v. A.J.A. van Scheijen, Doorwerth.

De vertrektijden zijn als volgt:
10:40 uur – Oosterbeek, parkeerplaats Restaurant Kleyn Hartensteyn
10:50 uur – Doorwerth,  winkelcentrum de Weerd, Beethovenzijde
11:00 uur – Heelsum, t/o rijwielhandel Franks